Ví ngắn cầm tay bằng vải hemp thêu hoa hàng handmade

399.000